Ramses IV

Gang naar de grafkamer van Ramses IV
Gang naar de grafkamer van Ramses IV

Ramses IV was de derde vorst van de 20ste dynastie. Ramses IV was de vijfde zoon van Ramses III en de tweede zoon uit het huwelijk met de Grote Koninklijke Echtgenote Iset D. Hij volgde zijn vader op omdat zijn vier oudere broers al waren overleden toen zijn vader werd vermoord. Om onbekende redenen veranderde Ramses IV in het 2de regeringsjaar zijn troonnaam van Wesermaätra-setepenimen in Hekamaätra-setepenra.
Hij erfde niet alleen de troon, maar ook alle onrust ten gevolge van de economische crisis die in de laatste jaren van de 32 jaar durende regeringsperiode van zijn vader Ramses III was ontstaan. Daarbij startte hij ook meteen een aantal expedities om materialen voor diverse bouwwerken te ontginnen. Vele van die bouwwerken werden nooit voltooid, vermoedelijk omdat hij maar zes jaar regeerde. Hij werd oorspronkelijk begraven in KV 2, maar zijn mummie is aangetroffen in een nis van het verzamelgraf KV 35 van Amenhotep II.

Lees meer over Ramses IV op onze website www.kemet.nl

Scheidingslijn.

Regering: 1154 – 1148 v.Chr.
Graf: KV 2
Mummie: Caïro

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

Horusnaam



Uitspraak: Ka nechet anch em maät
Vertaling: De sterke stier, die in Maät leeft.

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide Meesteressennaam



Uitspraak: Mek kemet waf pedjet 9
Vertaling: De beschermer van Egypte, hij die de negen boogvolken verslaat.


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden Horusnaam



Uitspraak: Weser renpoet wer nechetoe
Vertaling: Sterk van jaren, groot aan overwinningen.


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

Troonnaam



Uitspraak: Weser Maät Ra setep en Imen
Vertaling: Groot is de Maät van Ra, uitverkorene van Amon.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de koning van Opper- en Neder-Egypte. Vaak wordt in deze naam, die de koning vanaf zijn troonsbestijging aanneemt, de zonnegod Ra genoemd.

Scheidingslijn.

Geboortenaam



Uitspraak: Ra messoe heka Maät Mery-Imen
Vertaling: Ramses, de heerser van Maät, geliefd door Amon.

Geboortenaam (nomen)
De Geboortenaam volgt op de eretitel Sa-Ra, wat Zoon van Ra betekent. Deze naam wordt al vanaf zijn geboorte door de koning gedragen. In de dynastische traditie wordt de naam vaak van vader op zoon overgedragen. Duidelijke voorbeelden zijn de Zoon van Ra-namen uit de twaalfde dynastie: Amenemhat en Senwosret, uit de achttiende dynastie: Amenhotep en Thoetmoses en uit de negentiende en twintigste dynastie: Sethy en Ramses.

Scheidingslijn.

Qay-a

Stèle van Qay-a. Penn museum, Philadelphia.
Stèle van Qay-a. Penn museum, Philadelphia.

Qay-a was de negende en laatste vorst van de eerste dynastie. In deze dynastie vormt de Zoon van Ra-naam, ook wel de Geboortenaam, nog geen onderdeel van de titulatuur.

Onderzoek aan de tombe van Qay-a toont aan dat de bouw vele jaren in beslag nam. Een stenen kom, gevonden in Sakkara, toont een tweede Sed-festival van Qay-a. Dit duidt op een lange regeerperiode.

Er is geen bewijs voor een abrupt of onrustig einde van deze dynastie. Uit inscripties op potten die gevonden zijn in Abydos, blijkt dat zijn opvolger Hotepsechemoey verantwoordelijk was voor zijn begrafenis. Ook al was Hotepsechemoey geen familie van Qay-a, het was gebruikelijk dat de opvolger de voorganger begroef. De overgang van de eerste naar de tweede dynastie lijkt dus een voorbeeld te zijn van een gebrek aan een zoon die de troonopvolger van Qay-a kon worden. Hotepsechemoey was dan waarschijnlijk een bekende van de familie of in elk geval iemand die machtig genoeg was om de troon op te eisen.

Scheidingslijn.

Regering: …. – …. v.Chr.
Graf: Abydos
Mummie: Onbekend

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

Horusnaam



Uitspraak: Qay a
Vertaling: Hoog van arm.

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide Meesteressennaam



Uitspraak: Qay a
Vertaling: Hoog van arm.


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden Horusnaam

Onbekend


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

Troonnaam



Uitspraak Qebeh
Vertaling: Hij die koel blijft.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de Koning van Opper- en Neder-Egypte.
Tijdens de eerste en tweede dynastie wordt als Troon titel echter gebruikt. Deze titel wordt uitgesproken als Soe en vertalen we als koning. Vanaf de derde tot begin vijfde dynastie wordt zowel Soe als Nesoe-bity als titel gebruikt.

Scheidingslijn.

Semerchet

Potscherf met de
Horusnaam van Semerchet. Petrie Museum, Londen.
Potscherf met de
Horusnaam van Semerchet. Petrie Museum, Londen.

Semerchet was de achtste vorst van de 1ste dynastie. In deze dynastie vormt de Zoon van Ra-naam, ook wel de Geboortenaam, nog geen onderdeel van de titulatuur.

Uit de gegevens op de steen van Palermo kan worden afgeleid dat Semerchet ongeveer 9 jaar regeerde. Tijdens zijn regering raakt de nebty-naam als aparte koninklijke titel definitief in gebruik. Tot dan toe werd deze titel sporadisch en altijd in samenhang met de Nesoe-bity-naam gebruikt en die twee waren ook meestal hetzelfde. Van zijn Geboortenaam en zijn nebty-naam zijn verschillende varianten teruggevonden, zoals ‘Priesterfiguur’, Semempses en Semenptah. De laatste naam is zeker een synoniem van zijn troonnaam: semsem. Tegenwoordig gebruikt men de naam Iry-netjer.

Scheidingslijn.

Regering: …. – …. v.Chr.
Graf: Abydos
Mummie: Onbekend

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

Horusnaam



Uitspraak: Semer chet
Vertaling: Boezemvriend

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide Meesteressennaam



Uitspraak: Iry netjer
Vertaling: Toebehorend aan de god.


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden Horusnaam

Onbekend


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

Troonnaam



Uitspraak: Semsem
Vertaling: Oudste


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de Koning van Opper- en Neder-Egypte.
Tijdens de eerste en tweede dynastie wordt als Troon titel echter gebruikt. Deze titel wordt uitgesproken als Soe en vertalen we als koning. Vanaf de derde tot begin vijfde dynastie wordt zowel Soe als Nesoe-bity als titel gebruikt.

Scheidingslijn.

Anedj-ib

Potscherf met de naam Anedj-ib. Ashmolean Museum, Oxford.
Potscherf met de naam Anedj-ib. Ashmolean Museum, Oxford.

Anedj-ib was de zevende vorst van de 1ste dynastie. In deze dynastie vormt de Zoon van Ra-naam, ook wel de Geboortenaam, nog geen onderdeel van de titulatuur.

Over Anedj-ib is weinig bekend. Zijn tombe in Abydos is van matige kwaliteit vergeleken met twee tombes van andere ambtenaren onder zijn regering.

Twee stenen vazen, gevonden in Abydos en Sakkara, tonen een Sed-festival dat doorgaans de viering van het 30ste regeringsjaar aanduidt. Maar het is waarschijnlijk dat dit festival ver voor zijn 30ste regeringsjaar plaatsvond, wellicht vanwege de slechte gezondheid van Anedj-ib. Dat zou ook zijn kleine en slecht geconstrueerde tombe verklaren. Hoewel de geschiedschrijver Manetho een regeringsduur van 26 jaar geeft, lijkt het op basis van gegevens op de steen van Palermo waarschijnlijker dat hij ongeveer 10 jaar geregeerd heeft.

Scheidingslijn.

Regering: …. – …. v.Chr.
Graf: Abydos
Mummie: Onbekend

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

Horusnaam



Uitspraak: Anedj ib
Vertaling: Welbehouden van hart.

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide Meesteressennaam



Uitspraak: Meroe bia
Vertaling: Die de mijnstreek bemint.


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Anedj-ib introduceerde een nieuwe koninklijke titel: Neboey. Dit betekent De Beide Heren. Deze titel refereert aan de goden Horus en Seth en wordt geschreven met twee valken op een lage standaard. Omdat dit een bijzondere titel is, wordt deze hierboven weergegeven.

Scheidingslijn.

Gouden Horusnaam

Onbekend


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

Troonnaam



Uitspraak: Meroe bia
Vertaling: Die de mijnstreek bemint.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de koning van Opper- en Neder-Egypte.

Over de Troonnaam en de Beide Meesteressennaam van Anedj-ib heerst onduidelijkheid. Wij geloven dat het meer vierkante raster-hiëroglief in zijn naam door latere geschiedschrijvers foutief is veranderd naar een rechthoekig raster en zelfs het hiëroglief dat klinkt als een p.
Daardoor worden zijn namen wat ons betreft tegenwoordig onterecht gelezen als Merbyapen of Merpebya of Merybiap.
Wij denken dat het raster-hiëroglief een klankloos teken is dat aangeeft dat zijn naam de betekenis heeft van een district of streek. Daardoor leest zijn naam als Meroe bia.

Scheidingslijn.

Merneith

Stèle van Merneith. Egyptisch Museum, Caïro.
Stèle van Merneith. Egyptisch Museum, Caïro.

Merneith (Q) was de zesde vorst van de 1ste dynastie. In deze dynastie vormt de Zoon van Ra-naam, ook wel de Geboortenaam, nog geen onderdeel van de titulatuur.

Merneith is lang een mysterieus figuur geweest in de historie van Egypte. Maar duidelijk is nu dat ze een vrouw was en de moeder was van Den. Toen Djet, de vader en voorganger van Den, overleed, was Den nog te jong om te regeren. Waarschijnlijk trad Merneith daarom op als regentes. Hoeveel jaar ze heeft geregeerd is onbekend, maar ze is de eerste vrouw geweest in het Oude Egypte die machtig genoeg was om als regerend persoon beschouwd te worden. Op een potscherf gevonden in het graf van Den en op fragment 5 van de steen van Palermo staat zij genoemd als ‘moeder van de koning’. Op de potscherf staat ook haar naam tussen alle andere vorsten van de eerste dynastie.

Scheidingslijn.

Regering: …. – …. v.Chr.
Graf: Abydos
Mummie: Onbekend

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

Horusnaam

Onbekend

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide Meesteressennaam

Onbekend


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden Horusnaam

Onbekend


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

Troonnaam



Uitspraak: Mer net
Vertaling: Geliefd door Neith.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de Koning van Opper- en Neder-Egypte.
Tijdens de eerste en tweede dynastie wordt als Troon titel echter gebruikt. Deze titel wordt uitgesproken als Soe en vertalen we als koning. Vanaf de derde tot begin vijfde dynastie wordt zowel Soe als Nesoe-bity als titel gebruikt.

Omdat Merneith een vrouwelijke vorst was, droeg ze niet de eretitel Soe, maar Moet-nesoet. Dat betekent Koninklijke Moeder. Omdat dit een bijzondere titel is, is deze hierboven afgebeeld met de soe-plant en de gier.

Scheidingslijn.

Den

Ivoren zegel met afbeelding van Den. British Museum, London
Ivoren zegel met afbeelding van Den. British Museum, London.

Den was de vijfde vorst van de 1ste dynastie. In deze dynastie vormt de Zoon van Ra-naam, ook wel de Geboortenaam, nog geen onderdeel van de titulatuur.

Den was de zoon van koningin Merneith en waarschijnlijk de zoon van zijn voorganger Djet. Hij besteeg al op jonge leeftijd de troon en het lijkt erop dat zijn moeder Merneith een aantal jaren co-regentes is geweest. De regeringsduur van Den is onzeker, maar in elk geval vierde hij twee Sed Festivals, zoals te zien is op de steen van Palermo en een fragment dat teruggevonden is in zijn tombe in Abydos. Den is de eerste vorst waarbij we de koninklijke titel ‘Nesoe-bity’ aantreffen.

Scheidingslijn.

Regering: …. – …. v.Chr.
Graf: Abydos
Mummie: Onbekend

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

Horusnaam



Uitspraak: Deni
Vertaling: Hij die tegenhoudt.

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide Meesteressennaam



Uitspraak: Chasety
Vertaling: Hij die tot de woestijn behoort.


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden Horusnaam



Uitspraak: Iaret noebet
Vertaling: Gouden Ureaus.


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

Troonnaam



Uitspraak: Semty
Vertaling: Die tot de woestijn behoort.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de Koning van Opper- en Neder-Egypte.
Tijdens de eerste en tweede dynastie wordt als Troon titel echter gebruikt. Deze titel wordt uitgesproken als Soe en vertalen we als koning. Vanaf de derde tot begin vijfde dynastie wordt zowel Soe als Nesoe-bity als titel gebruikt.

Djet

Stèle van Djet. Louvre Museum, Parijs
Stèle van Djet. Louvre Museum, Parijs.

Djet was de vierde vorst van de 1ste dynastie. In deze dynastie vormt de Zoon van Ra-naam, ook wel de Geboortenaam, nog geen onderdeel van de titulatuur.

Djet was zeer waarschijnlijk de zoon van zijn voorganger Djer. Zijn regeringsduur is niet precies bekend, waarschijnlijk tussen de tien en vijftien jaar. Er is discussie over de Horusnaam van Djet. Een inscriptie in de rotsen bij Sjatt el-Rigal toont een Serech met daarop een valk met een dubbele kroon. In die Serech wordt Djet’s naam geschreven als ‘Wadj’ . Dat betekent iets als ‘herwonnen kracht’.

Als deze inscriptie authentiek is, is dit de wijze waarop zijn naam werd uitgesproken en is dit het oudste voorbeeld waarbij de twee kronen van Opper- en Neder-Egypte werden gecombineerd.

Scheidingslijn.

Regering: …. – …. v.Chr.
Graf: Abydos
Mummie: Onbekend

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

Horusnaam



Uitspraak: Dje(t)
Vertaling: Cobra

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide Meesteressennaam



Uitspraak: Iterty
Vertaling: De beide rijkskapellen.


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Horusnaam

Onbekend


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

Troonnaam



Uitspraak: Ita


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de Koning van Opper- en Neder-Egypte.
Tijdens de eerste en tweede dynastie wordt als Troon titel echter gebruikt. Deze titel wordt uitgesproken als Soe en vertalen we als koning. Vanaf de derde tot begin vijfde dynastie wordt zowel Soe als Nesoe-bity als titel gebruikt.

Scheidingslijn.

Djer

Zegel met de naam van Djer. British Museum, London.
Zegel met de naam van Djer. British Museum, London.

Djer was de derde vorst van de 1ste dynastie. In deze dynastie vormt de Zoon van Ra-naam, ook wel de Geboortenaam, nog geen onderdeel van de titulatuur.

Djer was de zoon van een vrouw genaamd Chent-hep en waarschijnlijk een zoon van zijn voorganger Aha. We weten niet precies hoe lang hij regeerde, maar hij vierde tenminste één Sed festival rond zijn 30ste regeringsjaar. In zijn tombes in Sakkara en Abydos zijn prachtige koperen gereedschappen, armbanden uit turkoois en goud, vazen en wapens gevonden waaruit geconcludeerd wordt dat hij in een tijd van voorspoed leefde.

Scheidingslijn.

Regering: ____ – ____ v.Chr.
Graf: Abydos
Mummie: Onbekend

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

Horusnaam



Uitspraak: Djer
Vertaling: Die verwijdert.

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide Meesteressennaam

Onbekend


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden Horusnaam



Uitspraak: Ny neboe
Vertaling: Hij die tot ‘de Gouden’ (Hathor) behoort.


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

Troonnaam



Uitspraak: Itety
Vertaling: De vorst.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de Koning van Opper- en Neder-Egypte.
Tijdens de eerste en tweede dynastie wordt als Troon titel echter gebruikt. Deze titel wordt uitgesproken als Soe en vertalen we als koning. Vanaf de derde tot begin vijfde dynastie wordt zowel Soe als Nesoe-bity als titel gebruikt.

Scheidingslijn.

Geboortenaam

Aha

Aha was de tweede vorst van de 1ste dynastie. In deze dynastie vormt de Zoon van Ra-naam, ook wel de Geboortenaam, nog geen onderdeel van de titulatuur.

Cilindervormige pot met de naam van de Horus Aha. Museum August Kestner, Hanover.
Cilindervormige pot met de naam van de Horus Aha. Museum August Kestner, Hanover.

Aha was de zoon van Neith-hotep en waarschijnlijk de zoon van Narmer. Zijn naam betekent: ‘de strijder’. Die naam werd waarschijnlijk bewust gekozen omdat Egypte nog niet aangepast was aan de nieuwe status van verenigd land die het onder Narmer had gekregen en er nog steeds gebieden waren waar het onrustig was. De steen van Palermo toont informatie over de laatste twee jaar van zijn regering, maar hoe lang Aha geregeerd heeft is onbekend.

Lees meer over de steen van Palermo op kemet.nl

Scheidingslijn.

Regering: …. – …. v.Chr.
Graf: Abydos
Mummie: Onbekend

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

Horusnaam



Uitspraak: Aha
Vertaling: Strijder

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide Meesteressennaam


Uitspraak: Teti


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden Horusnaam

Onbekend


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

Troonnaam



Uitspraak: Teti


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de Koning van Opper- en Neder-Egypte.
Tijdens de eerste en tweede dynastie wordt als Troon titel echter gebruikt. Deze titel wordt uitgesproken als Soe en vertalen we als koning. Vanaf de derde tot begin vijfde dynastie wordt zowel Soe als Nesoe-bity als titel gebruikt.

Scheidingslijn.

Narmer

Kalkstenen hoofd, waarschijnlijk Narmer. Petrie Museum London
Kalkstenen hoofd, waarschijnlijk Narmer. Petrie Museum London.

Narmer was de eerste vorst van de 1ste dynastie. In deze dynastie vormt de Zoon van Ra-naam, ook wel de Geboortenaam, nog geen onderdeel van de titulatuur.

Volgens de geschiedschrijver Manetho regeerde Narmer 30, 60 of 62 jaar. Zijn naam komt voor op de Abydos koningslijst en de Turijn Canon. Bij opgravingen bij Abydos in 1985 werd een cilindervormig zegel van klei gevonden met daarop de namen van de vorsten van de eerste dynastie. Omdat Narmer daar als eerste voorkomt, wordt sindsdien algemeen geaccepteerd dat Narmer de eerste vorst is van de eerste dynastie die de beide landen verenigde. Het beroemde palet van Narmer vertelt het verhaal van deze eenwording van Egypte. Lees meer over het Narmerpalet op onze website kemet.nl

Scheidingslijn.

Regering: 3150 – …. v.Chr.
Graf: Abydos
Mummie: Onbekend

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

Horusnaam



Uitspraak: Nar mer
Vertaling: Krachtige meerval.

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide Meesteressennaam


Uitspraak: Meni
Vertaling: Hij die blijvend is.


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden Horusnaam

Onbekend


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

Troonnaam



Uitspraak: Meni
Vertaling: Hij die blijvend is.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de Koning van Opper- en Neder-Egypte.
Tijdens de eerste en tweede dynastie wordt als Troon titel echter gebruikt. Deze titel wordt uitgesproken als Soe en vertalen we als koning. Vanaf de derde tot begin vijfde dynastie wordt zowel Soe als Nesoe-bity als titel gebruikt.

Scheidingslijn.