Sened

Detail van een schijndeur in de tombe van priester Sheri en zijn vrouw. Midden boven in de cartouche de naam van Sened. Ashmolean Museum, Oxford.
Detail van een schijndeur in de tombe van
priester Sheri en zijn vrouw. Midden boven
in de cartouche de naam van Sened.
Ashmolean Museum, Oxford.

Sened was de vijfde vorst van de 2de dynastie. In deze dynastie vormt de Zoon van Ra-naam, ook wel de Geboortenaam, nog geen onderdeel van de titulatuur.

Over Sened of Senedi is weinig anders bekend dan enkele inscripties, onder andere op een schijndeur in de tombe van priester Sjeri uit de 4de dynastie en op een steen die is hergebruikt in de dodentempel van farao Chafra in Gizeh. De naam Senedi komt voor op de koningslijsten van Abydos, Sakkara en Turijn. Het kan zijn dat zijn naam tussen de 4de dynastie en de koningslijsten uit het Nieuwe Rijk is verbasterd tot Senedj(i). Die naam betekent ‘de angstaanjagende’.

Een eigenaardig feit is dat zijn naam ook voorkomt op de mummiekist van een onbekende vrouw die in 1862/1863 werd gevonden in de necropolis Dra’ Aboe el-Naga op de westoever bij Thebe. De kist is gedateerd in de overgangsperiode van de Tweede Tussenperiode en het Nieuwe Rijk. Op de kist stonden acht cartouches. De eerste cartouche betrof die van Sened, de overige waren van farao’s van het Middenrijk tot en met de tijd waarin de kist werd gemaakt. Waarom juist Sened zo’n 1300 jaar later op deze kist wordt genoemd is onbekend en helaas is ook niet bekend waar deze kist zich op dit moment bevindt.

Het graf van Sened is tot op heden niet ontdekt. Hoewel zijn opvolger Peribsen begraven werd bij Oemm el-Qa’ab, is het waarschijnlijker dat het graf van Sened ergens in Sakkara ligt.

Scheidingslijn.

Regering: …. – …. v.Chr.
Graf: Onbekend
Mummie: Onbekend

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

Horusnaam

Onbekend

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide Meesteressennaam

Onbekend


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden Horusnaam

Onbekend


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

TroonnaamUitspraak: Sened(i)
Vertaling: Hij die tot het kledingstuk behoort.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de Koning van Opper- en Neder-Egypte.
Tijdens de eerste en tweede dynastie wordt als titel bij de troonnaam echter gebruikt. Deze titel wordt uitgesproken als Nesoe en vertalen we als koning. Vanaf de derde tot begin vijfde dynastie wordt zowel Nesoe als Nesoe-bity als titel gebruikt.

Scheidingslijn.

Wenegnebty

Weneg of Wenegnebty was de vierde vorst van de 2de dynastie. In deze dynastie vormt de Zoon van Ra-naam, ook wel de Geboortenaam, nog geen onderdeel van de titulatuur.

Lijntekening met van boven naar onder de Nesoe-bity titel, de Nebty-titel en de naam Weneg. Afkomstig van van stenen vaatwerk, gevonden onder de trappenpiramide van Djoser in Sakkara.
Lijntekening met van boven naar onder
de Nesoe-bity titel, de Nebty-titel
en de naam Weneg.
Afkomstig van van stenen vaatwerk,
gevonden onder de trappenpiramide van
Djoser in Sakkara.

Hoewel de positie van eerste drie vorsten van de 2de dynastie zeker lijkt, wordt de chronologie na Ny-netjer onduidelijk. De koningslijsten van Abydos en Sakkara vermelden Wadjnes als opvolger van Ny-netjer. Het lijkt erop dat Wadjnes een verbastering is van Weneg, de naam die onder meer werd gevonden op stenen vaatwerk in Sakkara en in pyramideteksten van Teti en Pepy I uit de 6de dynastie. De naam Weneg komt van de weneg-plant die volgens die teksten een manifestatie is van de zoon of volger van de zonnegod Ra. Hoogstwaarschijnlijk wordt daar de god Sjoe mee bedoeld. Op de afbeelding hierboven is onderaan een de weneg-plant te zien. Dit hieroglief kwam weinig voor en is waarschijnlijk op latere koningslijsten ten onrechte vervangen door het hieroglief dat gebruikt wordt voor de uitspraak Wadj.

Over Weneg, zijn bestaan en zijn positie in de koningslijst zijn nog andere theorieën, waaronder die van de Duitse egyptoloog Jochem Kahl uit 2007. Hij beweert, op basis van inscripties op een stenen potscherf die zich in het British Museum in London bevindt, dat Nebra en Weneg dezelfde persoon zijn. De betreffende hiërogliefen zijn echter nauwelijks zichtbaar. Zolang er niet meer bewijzen worden gevonden, is het bestaan van Weneg als farao en zijn positie in de chronologie van de 2de dynastie onzeker.

Het grafcomplex van Weneg is nog niet gevonden, maar bevindt zich waarschijnlijk ergens in Sakkara.

Scheidingslijn.

Regering: …. – …. v.Chr.
Graf: Onbekend
Mummie: Onbekend

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

Horusnaam

Onbekend

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide Meesteressennaam


Uitspraak: Weneg
Vertaling: Weneg


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden Horusnaam

Onbekend


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

TroonnaamUitspraak: Wadj nes
Vertaling: Helder van tong.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de Koning van Opper- en Neder-Egypte.
Tijdens de eerste en tweede dynastie wordt als titel bij de troonnaam echter gebruikt. Deze titel wordt uitgesproken als Nesoe en vertalen we als koning. Vanaf de derde tot begin vijfde dynastie wordt zowel Nesoe als Nesoe-bity als titel gebruikt.

Scheidingslijn.

Ny-netjer

Ny-netjer was de derde vorst van de 2de dynastie. In deze dynastie vormt de Zoon van Ra-naam, ook wel de Geboortenaam, nog geen onderdeel van de titulatuur.

13,5 cm hoog zitbeeld van Ny-netjer. Rijksmuseum van Oudheden, Leiden.
13,5 cm hoog zitbeeld van Ny-netjer.
Rijksmuseum van Oudheden, Leiden.

In tegenstelling tot zijn voorganger Nebra, is van Ny-netjer heel wat meer teruggevonden. Onder andere een bijzonder zitbeeldje wat zich in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden bevindt. Het is de oudste driedimensionale afbeelding van een farao. De houding en kleding van dit beeldje wijzen op een verband met het Sed-festival. Lees meer over dit festival op onze website www.kemet.nl

Tenminste vijf privé-tombes in Sakkara, Gizeh en Helwan zijn aan Ny-netjer toe te schrijven en er is veel aardewerk met zijn naam gevonden onder de trappenpiramide bij Sakkara.

Het ondergrondse grafcomplex van Ny-netjer bevindt zich ongeveer 140 meter ten oosten van dat van Hotepsechemoey, de eerste farao van de 2de dynastie. De totale oppervlakte van het complex beslaat ongeveer 3850 vierkante meter. Het graf werd ontdekt in 1938 maar pas in 1974 begon de Duitse egyptoloog Peter Munro met opgravingen. Het hele complex werd echter nooit volledig uitgegraven en in kaart gebracht. Pas in 2010 werden de opgravingen hervat onder leiding van de Duitse egyptologen Stephan Seidlmayer en Claudia Lacher. Lees meer over Ny-netjer en de resultaten van de opgravingen in dit artikel van Claudia Lacher uit 2011.

Scheidingslijn.

Regering: …. – …. v.Chr.
Graf: Sakkara
Mummie: Onbekend

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

HorusnaamUitspraak: N(y)-netjer
Vertaling: (Hij) die behoort tot de goddelijkheid (van Horus).

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide MeesteressennaamUitspraak: N(y)-netjer
Vertaling: (Hij) die behoort tot de goddelijkheid (van de beide meesteressen).


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden HorusnaamUitspraak: Ren neboe
Vertaling: Naam van (de) goud(en Horus).


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

TroonnaamUitspraak: Ba en netjer
Vertaling: De ba(-ziel) van de god.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de Koning van Opper- en Neder-Egypte.
Tijdens de eerste en tweede dynastie wordt als titel bij de troonnaam echter gebruikt. Deze titel wordt uitgesproken als Nesoe en vertalen we als koning. Vanaf de derde tot begin vijfde dynastie wordt zowel Nesoe als Nesoe-bity als titel gebruikt.

Scheidingslijn.

Nebra

Nebra was de tweede vorst van de 2de dynastie. In deze dynastie vormt de Zoon van Ra-naam, ook wel de Geboortenaam, nog geen onderdeel van de titulatuur.

Stèle met de Horusnaam van Raneb. Metropolitan Museum of Art, New York.
Stèle met de Horusnaam
van Nebra.
Metropolitan Museum
of Art,
New York.

Van Nebra weten we weinig meer dan zijn naam die gevonden is in een aantal rotsinscripties. In 1936 vond de Duitse etnograaf Hans Winkler in de wadi Aboe Madawy in de buurt van de stad Armant in Egypte een serech met zijn Horusnaam. En in 2012 vonden de egyptologen Pierre Tallet en Damien Leisney drie rotsinscripties met zijn Horusnaam in de wadi’s Aboe Madawi, Ameyra en Aboe Kowa, waarvan de laatste tot op heden niet met zekerheid aan Nebra toe te wijzen is.

Over zijn Horusnaam, Nebra of Raneb, is discussie geweest. De Armant-inscriptie toont eerst het neb-teken en dan pas het Ra-teken, terwijl dat bij andere inscripties andersom is. Bekijk bijvoorbeeld de afbeelding bij deze koningskaart. Het betreft een stèle met de Horusnaam van Raneb, die in het Metropolitan Museum of Art (MMA) in New York wordt bewaard. Het cirkelvormige Ra-teken staat eerst geschreven, dan pas het mandje dat het neb-teken voorstelt. Het lijkt er echter op dat de Armant-inscriptie een ‘schrijffout’ van de maker is geweest. De naam van een god wordt namelijk uit respect naar voren gehaald in de schrijfwijze, maar niet in de uitspraak. De hiërogliefen in de afbeelding van de MMA-stèle laten zich dus lezen als Nebra.

Tegenwoordig is men, mede dankzij het werk ‘Ra is my Lord’ uit 2007 van de Duitse egyptoloog Jochem Kahl, het eens dat Nebra de juiste vertaling is. Toch gebruiken egyptologen nog steeds beide varianten.

De MMA-stèle werd gevonden in Mit Rahina bij Sakkara. Deze stèle is waarschijnlijk afkomstig van zijn graf dat echter nooit gevonden is. Het kan zijn dat Nebra slechts kort regeerde en daarom het graf van zijn voorganger Hetepsechemoey usurpeerde. Dat verklaart in elk geval waarom er zo weinig attestaties van hem zijn teruggevonden. Zijn plaats in de chronologie van de 2de dynastie lijkt echter vast te staan: op een beeldje van de priester Hetepdief dat in het museum in Caïro wordt bewaard, zijn de namen van Hotepsechemoey, Nebra en zijn opvolger Ny-netjer in deze volgorde te zien. Dat Nebra de opvolger was van Hotepsechemoey, kan ook worden afgeleid uit twee andere inscripties die gevonden zijn in Sakkara en een inscriptie gevonden in het piramidecomplex van farao Menkaoera.

Meer informatie over Nebra in dit artikel van Caleb Hamilton uit 2016.

Scheidingslijn.

Regering: …. – …. v.Chr.
Graf: Onbekend
Mummie: Onbekend

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

HorusnaamUitspraak: Neb Ra
Vertaling: (Mijn) heer is de zonnegod.

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide Meesteressennaam

Onbekend


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden Horusnaam

Onbekend


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

TroonnaamUitspraak: Kakaoe
Vertaling: Stier der stieren.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de Koning van Opper- en Neder-Egypte.
Tijdens de eerste en tweede dynastie wordt als titel bij de troonnaam echter gebruikt. Deze titel wordt uitgesproken als Nesoe en vertalen we als koning. Vanaf de derde tot begin vijfde dynastie wordt zowel Nesoe als Nesoe-bity als titel gebruikt.

Scheidingslijn.

Hotepsechemoey

Cilindervormig bot met de Horusnaam van Hotepsechemoey. Brooklyn Museum, New York.
Cilindervormig bot met de Horusnaam
van Hotepsechemoey.
Brooklyn Museum, New York.

Hotepsechemoey was de eerste vorst van de 2de dynastie. In deze dynastie vormt de Zoon van Ra-naam, ook wel de Geboortenaam, nog geen onderdeel van de titulatuur.

De tombes van de vorsten van de eerste dynastie bevinden zich in Oemm el-Qa’ab bij Abydos in het zuiden van Egypte. Hotepsechemoey koos echter een locatie bij Sakkara in het noorden. Waarom is niet duidelijk. Het kan zijn dat hij, in tegenstelling tot zijn voorgangers van de eerste dynastie, uit het noorden van Egypte kwam en daarom een noordelijker gelegen locatie koos.

Een andere mogelijkheid is dat zijn voorganger Qay-a geen zoon had die hem kon opvolgen en Hotepsechemoey als familielid of hooggeplaatst persoon machtig genoeg was om de troon te bestijgen. Een theorie hierbij is dat, na de dood van Qay-a, een tot op heden obscuur persoon genaamd Seneferka de troon usurpeerde. Inscripties met zijn Horusnaam zijn gevonden in tombe 3505 in Sakkara en onder de trappenpiramide van Djoser. In dat geval zal Hotepsechemoey waarschijnlijk zijn afgereisd naar het noorden om Senerferka de macht te ontnemen. Hij zal om sociale en politieke redenen vervolgens bewust de keuze hebben gemaakt om de koninklijke necropool te verplaatsen naar Sakkara. Deze theorie kan verklaren waarom latere geschiedschrijvers ervoor kozen om de 2de dynastie bij Hotepsechemoey te laten beginnen.

De tombe van Hotepsechemoey werd in 1901 ontdekt door de Italiaanse egyptoloog Alessandro Barsanti. Bovengronds is er niets meer terug te vinden omdat de locatie vijf eeuwen na het bewind van Hotepsechemoey werd hergebruikt voor het piramidecomplex van farao Oenas uit de 5de dynastie. Ondergronds bevindt zich echter een flink stelsel van gangen en kamers van ongeveer 122 bij 48 meter.

De troonnaam van Hotepsechemoey was waarschijnlijk oorspronkelijk Hetep, net als zijn Nebtynaam. Maar door omzetting van deze naam naar het hiëratisch schrift en een aantal schrijffouten werd zijn naam uiteindelijk getransformeerd tot Baoe netjer (Sakkara en Turijn koningslijsten) en Bedjaoe (Abydos koningslijst). De laatste naam heeft als mogelijke vertaling “die de bakvorm hanteert”, dus iemand die brooddeeg in een bakvorm doet.
We kiezen bij de Troonnaam voor Baoe netjer.

Scheidingslijn.

Regering: ____ – ____ v.Chr.
Graf: Sakkara
Mummie: Onbekend

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

HorusnaamUitspraak: Hetep sechemoey
Vertaling: De beide machtigen (Horus en Seth) zijn tevreden.

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide Meesteressennaam


Uitspraak: Hetep
Vertaling: (De beide meesteressen zijn) tevreden.


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden Horusnaam

Onbekend


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

TroonnaamUitspraak: Baoe netjer
Vertaling: Goddelijk van macht.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de Koning van Opper- en Neder-Egypte.
Tijdens de eerste en tweede dynastie wordt als titel bij de troonnaam echter gebruikt. Deze titel wordt uitgesproken als Nesoe en vertalen we als koning. Vanaf de derde tot begin vijfde dynastie wordt zowel Nesoe als Nesoe-bity als titel gebruikt.


Scheidingslijn.

Mencheperra

Tichelsteen uit Gebelein met de cartouches van Mencheperra.
Tichelsteen uit Gebelein met de cartouches van Mencheperra.

Mencheperra was de derde vorst van de Thebaanse tak van de 21ste dynastie.

Hij kreeg van zijn vader
Pinodjem I de opdracht om de koningsmummies uit het Nieuwe Rijk veilig te stellen. Zijn vader en broer Masaharta waren al begonnen met het verbergen van de mummies van onder andere Ramses I, Sethy I en Ramses II, Thoetmoses II en Amenhotep III.

Mencheperra nam zijn taak zeer serieus en stelde systematisch vrijwel alle overige vorsten van het Nieuwe Rijk veilig in de cachette DB 320.

Uiteindelijk zijn meerdere generaties verantwoordelijk geweest voor het feit dat de mummies van de belangrijkste farao’s uit het Nieuwe Rijk bewaard zijn gebleven, maar dit is vooral te danken aan het werk van Mencheperra. Een opvallend feit is dat Mencheperra zelf niet werd bijgezet in DB 320. Van hem, zijn vrouw Asetemachbit C, zijn zoon Nesibanebdjedet II en hun grafinventaris ontbreekt vrijwel ieder spoor. Het lijkt erop dat zijn graf nog ergens ligt verborgen, misschien in de uitgestrekte gebieden ten noordwesten van het Dal der Koningen.

Lees meer over Mencheperra op onze website www.kemet.nl

Scheidingslijn.

Regering: 1036 – 995 v.Chr.
Graf: Onbekend
Mummie: Onbekend

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

Horusnaam

Onbekend

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide Meesteressennaam

Onbekend


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden Horusnaam

Onbekend


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

TroonnaamUitspraak: Hem netjer tepy en Imen
Vertaling: Godsdienaar, hogepriester van Amon.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de koning van Opper- en Neder-Egypte. Vaak wordt in deze naam, die de koning vanaf zijn troonsbestijging aanneemt, de zonnegod Ra genoemd.

Scheidingslijn.

GeboortenaamUitspraak: Men cheper Ra
Vertaling: Blijvend is het ontstaan van Ra.

Geboortenaam (nomen)
De Geboortenaam volgt op de eretitel Sa-Ra, wat Zoon van Ra betekent. Deze naam wordt al vanaf zijn geboorte door de koning gedragen. In de dynastische traditie wordt de naam vaak van vader op zoon overgedragen. Duidelijke voorbeelden zijn de Zoon van Ra-namen uit de twaalfde dynastie: Amenemhat en Senwosret, uit de achttiende dynastie: Amenhotep en Thoetmoses en uit de negentiende en twintigste dynastie: Sethy en Ramses.

Scheidingslijn.

Ramses IV

Gang naar de1 grafkamer van Ramses IV
Gang naar de grafkamer van Ramses IV.

Ramses IV was de derde vorst van de 20ste dynastie. Ramses IV was de vijfde zoon van Ramses III en de tweede zoon uit het huwelijk met de Grote Koninklijke Echtgenote Iset D. Hij volgde zijn vader op omdat zijn vier oudere broers al waren overleden toen zijn vader werd vermoord. Om onbekende redenen veranderde Ramses IV in het 2de regeringsjaar zijn troonnaam van Wesermaätra-setepenimen in Hekamaätra-setepenra.
Hij erfde niet alleen de troon, maar ook alle onrust ten gevolge van de economische crisis die in de laatste jaren van de 32 jaar durende regeringsperiode van zijn vader Ramses III was ontstaan. Daarbij startte hij ook meteen een aantal expedities om materialen voor diverse bouwwerken te ontginnen. Vele van die bouwwerken werden nooit voltooid, vermoedelijk omdat hij maar zes jaar regeerde. Hij werd oorspronkelijk begraven in KV 2, maar zijn mummie is aangetroffen in een nis van het verzamelgraf KV 35 van Amenhotep II.

Lees meer over Ramses IV op onze website www.kemet.nl

Scheidingslijn.

Regering: 1154 – 1148 v.Chr.
Graf: KV 2
Mummie: Caïro

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

HorusnaamUitspraak: Ka nechet anch em Maät
Vertaling: De sterke stier, die in Maät leeft.

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide MeesteressennaamUitspraak: Mek kemet waf pedjoet 9
Vertaling: De beschermer van Egypte, hij die de negen boogvolken verslaat.


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden HorusnaamUitspraak: Weser renpoet wer nechetoe
Vertaling: Machtig aan jaren, groot aan overwinningen.


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

TroonnaamUitspraak: Weser Maät Ra setep en Imen
Vertaling: Machtig is de Maät van Ra, uitverkorene van Amon.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de koning van Opper- en Neder-Egypte. Vaak wordt in deze naam, die de koning vanaf zijn troonsbestijging aanneemt, de zonnegod Ra genoemd.

Scheidingslijn.

GeboortenaamUitspraak: Ra messoe heka Maät Mery-Imen
Vertaling: Ra heeft hem geschapen, de heerser van Maät, geliefd door Amon.

Geboortenaam (nomen)
De Geboortenaam volgt op de eretitel Sa-Ra, wat Zoon van Ra betekent. Deze naam wordt al vanaf zijn geboorte door de koning gedragen. In de dynastische traditie wordt de naam vaak van vader op zoon overgedragen. Duidelijke voorbeelden zijn de Zoon van Ra-namen uit de twaalfde dynastie: Amenemhat en Senwosret, uit de achttiende dynastie: Amenhotep en Thoetmoses en uit de negentiende en twintigste dynastie: Sethy en Ramses.

Scheidingslijn.

Qay-a

Stèle van Qay-a. Penn museum, Philadelphia.
Stèle van Qay-a.
Penn museum, Philadelphia.

Qay-a was de negende en laatste vorst van de eerste dynastie. In deze dynastie vormt de Zoon van Ra-naam, ook wel de Geboortenaam, nog geen onderdeel van de titulatuur.

Onderzoek aan de tombe van Qay-a toont aan dat de bouw vele jaren in beslag nam. Een stenen kom, gevonden in Sakkara, toont een tweede Sed-festival van Qay-a. Dit duidt op een lange regeerperiode.

Er is geen bewijs voor een abrupt of onrustig einde van deze dynastie. Uit inscripties op potten die gevonden zijn in Abydos, blijkt dat zijn opvolger Hotepsechemoey verantwoordelijk was voor zijn begrafenis. Ook al was Hotepsechemoey geen familie van Qay-a, het was gebruikelijk dat de opvolger de voorganger begroef. De overgang van de eerste naar de tweede dynastie lijkt dus een voorbeeld te zijn van een gebrek aan een zoon die de troonopvolger van Qay-a kon worden. Hotepsechemoey was dan waarschijnlijk een bekende van de familie of in elk geval iemand die machtig genoeg was om de troon op te eisen.

Scheidingslijn.

Regering: …. – …. v.Chr.
Graf: Abydos
Mummie: Onbekend

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

HorusnaamUitspraak: Qay a
Vertaling: Hoog van arm.

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide MeesteressennaamUitspraak: Qay a
Vertaling: Hoog van arm.


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden Horusnaam

Onbekend


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

TroonnaamUitspraak Qebeh
Vertaling: Hij die koel blijft.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de Koning van Opper- en Neder-Egypte.
Tijdens de eerste en tweede dynastie wordt als titel bij de troonnaam echter gebruikt. Deze titel wordt uitgesproken als Nesoe en vertalen we als koning. Vanaf de derde tot begin vijfde dynastie wordt zowel Nesoe als Nesoe-bity als titel gebruikt.

Scheidingslijn.

Semerchet

Potscherf met de Horusnaam van Semerchet. Petrie Museum, Londen.
Potscherf met de Horusnaam
van Semerchet.
Petrie Museum, Londen.

Semerchet was de achtste vorst van de 1ste dynastie. In deze dynastie vormt de Zoon van Ra-naam, ook wel de Geboortenaam, nog geen onderdeel van de titulatuur.

Uit de gegevens op de steen van Palermo kan worden afgeleid dat Semerchet ongeveer 9 jaar regeerde. Tijdens zijn regering raakt de nebty-naam als aparte koninklijke titel definitief in gebruik. Tot dan toe werd deze titel sporadisch en altijd in samenhang met de Nesoe-bity-naam gebruikt en die twee waren ook meestal hetzelfde. Van zijn Geboortenaam en zijn nebty-naam zijn verschillende varianten teruggevonden, zoals ‘Priesterfiguur’, Semempses en Semenptah. De laatste naam is zeker een synoniem van zijn troonnaam: semsem. Tegenwoordig gebruikt men de naam Iry-netjer.

Scheidingslijn.

Regering: …. – …. v.Chr.
Graf: Abydos
Mummie: Onbekend

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

HorusnaamUitspraak: Semer chet
Vertaling: Boezemvriend

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide MeesteressennaamUitspraak: Iry netjer
Vertaling: Toebehorend aan de god.


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden Horusnaam

Onbekend


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

TroonnaamUitspraak: Semsem
Vertaling: Oudste


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de Koning van Opper- en Neder-Egypte.
Tijdens de eerste en tweede dynastie wordt als titel bij de troonnaam echter gebruikt. Deze titel wordt uitgesproken als Nesoe en vertalen we als koning. Vanaf de derde tot begin vijfde dynastie wordt zowel Nesoe als Nesoe-bity als titel gebruikt.

Scheidingslijn.

Anedj-ib

Potscherf met de naam Anedj-ib. Ashmolean Museum, Oxford.
Potscherf met de naam Anedj-ib.
Ashmolean Museum, Oxford.

Anedj-ib was de zevende vorst van de 1ste dynastie. In deze dynastie vormt de Zoon van Ra-naam, ook wel de Geboortenaam, nog geen onderdeel van de titulatuur.

Over Anedj-ib is weinig bekend. Zijn tombe in Abydos is van matige kwaliteit vergeleken met twee tombes van andere ambtenaren onder zijn regering.

Twee stenen vazen, gevonden in Abydos en Sakkara, tonen een Sed-festival dat doorgaans de viering van het 30ste regeringsjaar aanduidt. Maar het is waarschijnlijk dat dit festival ver voor zijn 30ste regeringsjaar plaatsvond, wellicht vanwege de slechte gezondheid van Anedj-ib. Dat zou ook zijn kleine en slecht geconstrueerde tombe verklaren. Hoewel de geschiedschrijver Manetho een regeringsduur van 26 jaar geeft, lijkt het op basis van gegevens op de steen van Palermo waarschijnlijker dat hij ongeveer 10 jaar geregeerd heeft.

Over de Troonnaam en de Beide Meesteressennaam van Anedj-ib heerst onduidelijkheid. Het raster-hiëroglief kan een klankloos teken zijn dat aangeeft dat zijn naam de betekenis heeft van een district of streek. Daardoor leest zijn naam als Meroe bia.

Een mogelijkheid is dat het meer vierkante raster-hiëroglief in zijn naam door latere geschiedschrijvers foutief is veranderd naar een rechthoekig raster en zelfs het hiëroglief dat klinkt als een p.
Daardoor kunnen zijn Beide Meesteressennaam en Troonnaam gelezen worden als Mer bia pen of Mer (poe) bia of Mery bia (poe).

Van Toon Sykora, egyptoloog en conservator van het RMO, kregen we in januari 2024 de suggestie dat de vertaling ook “hij is een bronzen kanaal” kan zijn. Met “brons” in de betekenis van “sterk”.

Scheidingslijn.

Regering: …. – …. v.Chr.
Graf: Abydos
Mummie: Onbekend

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

HorusnaamUitspraak: Anedj ib
Vertaling: Welbehouden van hart.

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide MeesteressennaamUitspraak: Meroe bia
Vertaling: Die de mijnstreek bemint.


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Anedj-ib introduceerde een nieuwe koninklijke titel: Neboey. Dit betekent De Beide Heren. Deze titel refereert aan de goden Horus en Seth en wordt geschreven met twee valken op een lage standaard. Omdat dit een bijzondere titel is, wordt deze hierboven weergegeven.

Scheidingslijn.

Gouden Horusnaam

Onbekend


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

TroonnaamUitspraak: Meroe bia
Vertaling: Die de mijnstreek bemint.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de koning van Opper- en Neder-Egypte.

Scheidingslijn.