Ramses IV

Gang naar de1 grafkamer van Ramses IV
Gang naar de grafkamer van Ramses IV.

Ramses IV was de derde vorst van de 20ste dynastie. Ramses IV was de vijfde zoon van Ramses III en de tweede zoon uit het huwelijk met de Grote Koninklijke Echtgenote Iset D. Hij volgde zijn vader op omdat zijn vier oudere broers al waren overleden toen zijn vader werd vermoord. Om onbekende redenen veranderde Ramses IV in het 2de regeringsjaar zijn troonnaam van Wesermaätra-setepenimen in Hekamaätra-setepenra.
Hij erfde niet alleen de troon, maar ook alle onrust ten gevolge van de economische crisis die in de laatste jaren van de 32 jaar durende regeringsperiode van zijn vader Ramses III was ontstaan. Daarbij startte hij ook meteen een aantal expedities om materialen voor diverse bouwwerken te ontginnen. Vele van die bouwwerken werden nooit voltooid, vermoedelijk omdat hij maar zes jaar regeerde. Hij werd oorspronkelijk begraven in KV 2, maar zijn mummie is aangetroffen in een nis van het verzamelgraf KV 35 van Amenhotep II.

Lees meer over Ramses IV op onze website www.kemet.nl

Scheidingslijn.

Regering: 1154 – 1148 v.Chr.
Graf: KV 2
Mummie: Caïro

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

HorusnaamUitspraak: Ka nechet anch em Maät
Vertaling: De sterke stier, die in Maät leeft.

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide MeesteressennaamUitspraak: Mek kemet waf pedjoet 9
Vertaling: De beschermer van Egypte, hij die de negen boogvolken verslaat.


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden HorusnaamUitspraak: Weser renpoet wer nechetoe
Vertaling: Machtig aan jaren, groot aan overwinningen.


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

TroonnaamUitspraak: Weser Maät Ra setep en Imen
Vertaling: Machtig is de Maät van Ra, uitverkorene van Amon.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de koning van Opper- en Neder-Egypte. Vaak wordt in deze naam, die de koning vanaf zijn troonsbestijging aanneemt, de zonnegod Ra genoemd.

Scheidingslijn.

GeboortenaamUitspraak: Ra messoe heka Maät Mery-Imen
Vertaling: Ra heeft hem geschapen, de heerser van Maät, geliefd door Amon.

Geboortenaam (nomen)
De Geboortenaam volgt op de eretitel Sa-Ra, wat Zoon van Ra betekent. Deze naam wordt al vanaf zijn geboorte door de koning gedragen. In de dynastische traditie wordt de naam vaak van vader op zoon overgedragen. Duidelijke voorbeelden zijn de Zoon van Ra-namen uit de twaalfde dynastie: Amenemhat en Senwosret, uit de achttiende dynastie: Amenhotep en Thoetmoses en uit de negentiende en twintigste dynastie: Sethy en Ramses.

Scheidingslijn.