Senwosret I

Senwosret I, Luxor Museum, Loeksor.
Senwosret I, Luxor Museum, Loeksor.

Senwosret I was de tweede vorst van de 12de dynastie.

Senwosret I begon aan een groot bouwprogramma. Ook werden veel van de belangrijke tempels in het land door hem gerenoveerd. Archeologisch bodemvondsten wijzen erop dat hij op locaties als Heliopolis, Abydos, Medamoed en Karnak grote tempelcomplexen heeft laten bouwen. Veel van deze monumenten zijn verloren gegaan. Deels door hergebruik door latere farao’s en deels doordat boeren de kalksteen tot kalkpoeder hebben verpulverd.

De laatste drie jaren regeerde Senwosret I samen met zijn zoon Ameny. Na het overlijden van zijn vader rond 1926 v.Chr. volgde Ameny hem op als Amenemhat II.

Lees meer over deze vorst op onze website www.kemet.nl

Scheidingslijn.

Regering: 1974- 1929 v.Chr.
Graf: El-Lisht
Mummie: Onbekend

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

HorusnaamUitspraak: Anch mesoet
Vertaling: Levend van geboorten.

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide MeesteressennaamUitspraak: Anch mesoet
Vertaling: Levend van geboorten.


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden HorusnaamUitspraak: Anch mesoet
Vertaling: Levend van geboorten.


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

TroonnaamUitspraak: Cheper ka Ra
Vertaling: De ka-ziel van Ra ontstaat.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de Koning van Opper- en Neder-Egypte.
Tijdens de eerste en tweede dynastie wordt als titel bij de troonnaam echter gebruikt. Deze titel wordt uitgesproken als Nesoe en vertalen we als koning. Vanaf de derde tot begin vijfde dynastie wordt zowel Nesoe als Nesoe-bity als titel gebruikt.


Scheidingslijn.

GeboortenaamUitspraak: S en Weseret
Vertaling: Man van (de godin) Weseret.

Geboortenaam (nomen)
De Geboortenaam volgt op de eretitel Sa-Ra, wat Zoon van Ra betekent. Deze naam wordt al vanaf zijn geboorte door de koning gedragen. In de dynastische traditie wordt de naam vaak van vader op zoon overgedragen. Duidelijke voorbeelden zijn de Zoon van Ra-namen uit de twaalfde dynastie: Amenemhat en Senwosret, uit de achttiende dynastie: Amenhotep en Thoetmoses en uit de negentiende en twintigste dynastie: Sethy en Ramses.

Scheidingslijn.