Sobekneferoe (Q)

Sobekneferoe, Musée du Louvre, Parijs.
Sobekneferoe,
Louvre, Parijs.

Sobekneferoe (Q) was de laatste vorst van de 12de dynastie.

Na het overlijden van Amenemhat IV was er geen mannelijke troonopvolger. Waarschijnlijk in een poging de dynastie in stand te houden, nam Sobekneferoe plaats op de troon. Ervan uitgaande dat Amenemhat IV de zoon van Amenemhat III was, mag gesteld worden dat Sobekneferoe een dochter van Amenemhat III is geweest. Volgens de Turijnse koningslijst uit de regeringsperiode van Ramses II regeerde Sobekneferoe 3 jaar, 10 maanden en 24 dagen. Dat zij op de Turijnse koningslijst voorkomt is een bewijs dat zij, in tegenstelling tot koningin Hatsjepsoet uit de 18de dynastie, werd gezien als een legitieme vrouwelijke heerser over Egypte.

Op de koninglijst uit Karnak, op dit moment in het Louvre, is in haar Geboortenaam heel duidelijk de naam van de zonnegod Ra aanwezig.

Lees meer over Sobekneferoe op onze website www.kemet.nl

Scheidingslijn.

Regering: 1785- 1781 v.Chr.
Graf: Mazghuna(?)
Mummie: Onbekend

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

HorusnaamUitspraak: Meryt Ra
Vertaling: Zij waarvan geldt dat Ra haar liefheeft.

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide MeesteressennaamUitspraak: Sat sechem nebet taoey
Vertaling: Dochter van de machtige, meesteres van de beide landen.


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden HorusnaamUitspraak: Cha Djedet
Vertaling: De (godin) Djedet verschijnt.


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.


Scheidingslijn.

TroonnaamUitspraak: Sebek ka Ra
Vertaling: Sobek is de ka-ziel van Ra.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de koning van Opper- en Neder-Egypte. Vaak wordt in deze naam, die de koning vanaf zijn troonsbestijging aanneemt, de zonnegod Ra genoemd.

Scheidingslijn.

GeboortenaamUitspraak: Sebek neferoe Ra
Vertaling: Sobek is de schoonheid van Ra.

Geboortenaam (nomen)
De Geboortenaam volgt op de eretitel Sa-Ra, wat Zoon van Ra betekent. Deze naam wordt al vanaf zijn geboorte door de koning gedragen. In de dynastische traditie wordt de naam vaak van vader op zoon overgedragen. Duidelijke voorbeelden zijn de Zoon van Ra-namen uit de twaalfde dynastie: Amenemhat en Senwosret, uit de achttiende dynastie: Amenhotep en Thoetmoses en uit de negentiende en twintigste dynastie: Sethy en Ramses.

Scheidingslijn.