Sobekneferoe test css

Sobeknefero (Q) was de laatste vorst van de 12de dynastie.
regering
Regering:
1785 – 1781 v Chr.

Horustitel en naam

mer(y)t-ra
sobekneferoe horusnaam

Beide meesteressentitel en -naam:nebty: sa(t) sechem nebet-taoeysobekneferoe nbty

Tombe
Graf:
Mazghuna(?)
Gouden Horustitel en -naam:bik-neboe: djedet chaoesobekneferoe gh
mummie
Mummie:
Onbekend
Troontitel en -naam:nesoe-bity: sobekkarasobekneferoe nswbty
Geboortetitel en -naam:Sa-ra Sobekneferoesobekneferoe sara

Verantwoording/achtergrondinformatie

Over deze vrouwelijke vorst is niet veel bekend. Manetho noemde haar in zijn beschrijving van de Egyptische geschiedenis Skemiophris en stelde dat zij de zus van Amenemhat IV was. Lees meer over Sobekneferoe op www.kemet.nl