Oenas gezoogd door een godin dodentempel te Sakkara