Koningsnamen

Transliteratie.

Bij een vertaling van een Egyptische hiërogliefentekst wordt altijd gebruik gemaakt van een klankweergave van de Egyptische woorden. Deze weergave wordt transliteratie genoemd en wordt geschreven met een apart lettertype. Voor het lezen van de transliteraties van de namen hieronder is daarom een transliteratie-lettertype nodig. Indien u dit lettertype probleemloos aan de bestandsmap van lettertypes van uw computer wilt toevoegen, downloadt u HIER het lettertype Trlit_CG Times. Nadat u dit lettertype heeft gedownload en aan uw bestand van lettertypes in C:WINDOWS/Fonts heeft toegevoegd, leest u de volgende Egyptische woorden anx wDA snb op de juiste wijze, namelijk: anx wDA snb.

Op de koningskaarten laten we deze transliteraties weg. We geven alleen de Nederlandse klank en de vertaling weer.

De namen van de Farao’s.

Een koning kan vijf verschillende namen dragen.


De Horusnaam


De levende koning wordt gelijk gesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een rechthoekig kader, de zogenoemde paleisfaçade of Serech, geschreven. Daarboven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Wanneer de tekst in horizontale regels is gezet, wordt alleen

hr

geschreven, gevolgd door de Horusnaam. Hr wordt uitgesproken als ‘her’ en betekent: Horus. Op de koningskaarten op deze website zetten we om esthetische redenen de Horusnaam horizontaal, maar wel in een Serech.

De Beide Meesteressen-naam

De eretitel

     nb.ty

wordt uitgesproken als ‘Nebty’ en betekent: De Beide Meesteressen. De titel heeft betrekking op de twee beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

De Gouden Horus naam

Deze naam volgt op de eretitel

     bk-nbw

Dit wordt uitgesproken als bik-neboe en betekent: De Gouden Valk of De Gouden Horus. De betekenis is echter onzeker.

De troonnaam

Deze naam, die in een cartouche wordt geplaatst, volgt op de eretitel

  (ny)-sw(.t) bit(y)

Dit wordt uitgesproken als nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de koning van Opper- en Neder-Egypte. Vaak wordt in deze naam, die de koning vanaf zijn troonsbestijging aanneemt, de zonnegod Ra genoemd.

De zoon van Ra naam

Ook in een cartouche wordt de naam geplaatst die volgt op de eretitel

   sA ra

Dit betekent: de zoon van Ra. Deze naam wordt al vanaf zijn geboorte door de koning gedragen. In de dynastische traditie wordt de naam vaak van vader op zoon overgedragen. Duidelijke voorbeelden zijn de zoon van Ra namen uit de twaalfde dynastie: Amenemhat en Senwosret, uit de achttiende dynastie: Amenhotep en Thoetmosis en uit de negentiende en twintigste dynastie: Sethy en Ramses.

Binnen de egyptologie is de zoon van Ra naam de gebruikelijke aanduiding voor een vorst. Hier wordt de Griekse traditie van het aanduiden van Egyptische koningen gevolgd. Voor een korte weergave van de koningsnaam gebruikten de Egyptenaren in het Oude Rijk zelf bij voorkeur de Horusnaam. In het Midden- en Nieuwe Rijk werd vaker de neso-bity naam van een koning gebruikt.

De koningskaarten

Deze vijf namen vindt u terug op de diverse ‘koningskaarten’ die u via de koningslijst kunt aanklikken. Bijvoorbeeld bij diverse vorsten van de achttiende en negentiende dynastie.