Sechemib-Peribsen

De Seth-naam van Peribsen uit de 2de dynastie.
Musée d’Archéologie nationale, Saint-Germain-en-Laye.

Sechemib-Peribsen was de zesde vorst van de 2de dynastie. In deze dynastie vormt de Zoon van Ra-naam, ook wel de Geboortenaam, nog geen onderdeel van de titulatuur.

Peribsen is tot op de dag van vandaag onderwerp van veel speculatie. Hij verplaatste de koninklijke necropool van Abydos weer naar Umm El-Kab, waar de vorsten van de eerste dynastie ook werden begraven. En hij gebruikte de titel Seth in plaats van Horus boven de Serech met zijn Horusnaam. Dat is uniek in de historie van het oude Egypte. Uit faraonische teksten blijkt dat Seth een vijand van Horus was en de moordenaar van zijn vader Osiris. Lees meer over de Horusnaam en Serech op de pagina Koningsnamen en over Osiris en Seth op onze website www.kemet.nl

Het is zeker niet onwaarschijnlijk dat, gezien de afwijkende Horustitel en het verplaatsen van de necropool naar Umm El-Kab, er een periode van onrust en verdeeldheid was en dat Peribsen alleen over het zuiden van Egypte regeerde. Ook zijn de meningen verdeeld over of Sechemib en Peribsen twee verschillende vorsten waren. Op dit moment pleiten archeologische vondsten en de mening van enkele vooraanstaande egyptologen zoals Dodson en Shaw, licht in het voordeel van Sechemib-Peribsen als zijnde dezelfde vorst.

Een theorie daarbij is dat hij zijn Horusnaam Sechemib veranderde in de Sethnaam Peribsen. Dat kwam bijvoorbeeld ook voor bij farao Amenhotep IV uit de 18de dynastie die tijdens zijn regering zijn naam veranderde in Achnaton. Maar net zoals vele andere theorieën rondom Peribsen is dit tot op heden slechts speculatie.

Scheidingslijn.

Regering: …. – ….. v.Chr.
Graf: Abydos
Mummie: Onbekend

Scheidingslijn.

HorusnaamUitspraak: Per ib sen
Vertaling: (Voor wie) hun wil is uitgekomen.

Nota bene: op andere koningskaarten laten we de titels weg. Omdat de Seth-titel echter zo uniek is in de titulatuur, wordt deze hierboven als
hiëroglief in rood weergegeven.

Scheidingslijn.

Beide MeesteressennaamUitspraak: Per ib sen
Vertaling: (Voor wie) hun wil is uitgekomen.


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden Horusnaam

Onbekend


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

TroonnaamUitspraak: Per ib sen
Vertaling: (Voor wie) hun wil is uitgekomen.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de Koning van Opper- en Neder-Egypte.
Tijdens de eerste en tweede dynastie wordt als titel bij de troonnaam echter gebruikt. Deze titel wordt uitgesproken als Nesoe en vertalen we als koning. Vanaf de derde tot begin vijfde dynastie wordt zowel Nesoe als Nesoe-bity als titel gebruikt.

Scheidingslijn.