Nieuwe Rijk

Dit deel van de koningslijst bevat de namen van alle nu bekende vorsten van het Nieuwe Rijk.

Nieuwe rijk: 18de – 20ste dynastie. 1550-1070
18de dynastie. 1550-1291
Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren
Nebpehtyra Ahmose I 1550-1525 25

Amenhotep III, Cleveland Museum of Art

Amenhotep III,
Cleveland Museum of Art

Djeserkara Amenhotep I 1525-1504 21
Aächeperkara Thoetmoses I 1504-1492 12
Aächeperenra Thoetmoses II 1492-1479 13
Mencheperra Thoetmoses III 1479-1425 54
Maätkara Hatsjepsoet (Q)(C) 1479-1457 22
Aächeperoera Amenhotep II 1425-1399 26
Mencheperoera Thoetmoses IV 1399-1389 10
Nebmaätra Amenhotep III 1389-1351 38
Nefercheperoera-waënra Amenhotep IV
(Achnaton)
1352-1335 17
Anchcheperoera-Merytwaënra Neferneferoeaton
(Nefertiti) (Q) (C)
1338-1335 3
Anchcheperoera Semenchkara
(Nefertiti) (Q)
1335-1334 1
Nebcheperroera Toetanchamon 1334-1324 10
Chepercheperoera Eje 1324-1320 4
Setepenra Horemheb 1320-1291 29
19de dynastie. 1291-1188
Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren
Menpehtyra Ramses I 1291-1289 2

Merenptah, Egyptisch Museum Caïro

Merenptah,
Egyptisch Museum Caïro

Menmaätra Sethy I 1289-1279 10
Oesermaätra Ramses II 1279-1212 67
Baënra Merenptah 1212-1202 10
Menmira-Setepenra Amenmesse (C) 1202-1198 4
Oesercheperoera Sethy II 1202-1196 6
Sechaenra-Acheperra Siptah 1196-1190 6
Sitra-Merenamon Tawosret (Q) 1190-1188 2
20ste dynastie. 1186-1070
Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren
Oeserkara-Setepenra Sethnacht 1190-1186 4

Ramses III, Egyptisch Museum Caïro

Ramses III,
Egyptisch Museum Caïro

Oesermaätra-Meriamon Ramses III 1186-1154 32
Hekamaätra-Setepamon Ramses IV 1154-1148 6
Oesermaätra-Secheperenra Ramses V 1148-1143 5
Nebmaätra-Mariamon Ramses VI 1143-1135 8
Oesermaätra-Setepenra- Meriamon Ramses VII 1135-1128 7
Oesermaätra-Achenamon Ramses VIII 1128-1127 1
Neferkara-Setepenra Ramses IX 1127-1107 20
Chepermaätra-Setepenra Ramses X 1107-1103 4
Menmaätra-Setepenptah Ramses XI 1103-1073 30