Koningsnamen

Een vorst kan vijf verschillende namen dragen.koningslijst koningsnamen serekh

 

De Horus-naam

De levende koning wordt gelijk gesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een rechthoekig kader, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Wanneer de tekst in horizontale regels is gezet, wordt alleen koningslijst koningsnamen h  Hr Horus geschreven, gevolgd door de Horus-naam.

 

De Beide Meesteressen-naam

De eretitel koningslijst koningsnamen nbty  nb.ty  De Beide Meesteressen  heeft betrekking op de twee beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. Het zijn de giergodin Nechbet uit el Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Buto in het noorden.

 

De Gouden Horus naam

Deze naam volgt op de eretitel koningslijst koningsnamen gh    Hr nbw  de Gouden Horus.

 

De ny-sw.t bity naam

Deze naam, die in een cartouche wordt geplaatst, volgt op de eretitel koningslijst koningsnamen nswbity (ny)-sw(.t) bit(y) hetgeen letterlijk betekent Hij die tot de biesplant behoort en die tot de wesp behoort. Deze titel wordt vertaald met de koning van Opper en Neder-Egypte. Vaak wordt in deze naam, die de koning vanaf zijn troonsbestijging aanneemt, de zonnegod Ra genoemd.

 

De zoon van Ra naam

Ook in een cartouche wordt de naam geplaatst die volgt op de eretitel koningslijst koningsnamen sara   sA ra zoon van Ra. Deze naam wordt al voor zijn troonsbestijging door de koning gedragen. In de dynastische traditie wordt de naam vaak van vader op zoon overgedragen. Duidelijke voorbeelden zijn de zoon van Ra namen uit de twaalfde dynastie: Amenemhat en Senwosret, uit de achttiende dynastie: Amenhotep en Thoetmosis en uit de negentiende en twintigste dynastie: Sethy en Ramses.

Binnen de egyptologie is de zoon van Ra naam de gebruikelijke aanduiding voor een vorst. Hier wordt de Griekse traditie van het aanduiden van Egyptische koningen gevolgd. Voor een korte weergave van de koningsnaam gebruikten de Egyptenaren in het Oude Rijk zelf bijvoorkeur de Horus naam. In het Midden en Nieuwe Rijk werd vaker de ny-sw.t bity naam van een koning gebruikt.

 
De koningskaarten

Deze vijf namen vind je terug op de diverse ‘koningskaarten’ die je via de koningslijst kunt aanklikken. Bijvoorbeeld bij diverse vorsten van de achttiende en negentiende dynastie. Wij raden aan om bij het bekijken van die koningskaarten de Internet Explorer te gebruiken. Op andere browsers komen de gegevens en afbeeldingen minder goed tot hun recht.